Uziemienie i ochrona odgromowa

Systemy ochrony odgromowej zapobiegają skutkom uderzenia pioruna, chroniąc przede wszystkim zdrowie i życie ludzi oraz urządzenia elektryczne przed ich uszkodzeniem. Uziomy montowane są w gruncie, na zewnątrz budynku, także w miejscach niewidocznych. Stan uziomów powinien cechować się jak najmniejszą rezystancją celem sprawnego odprowadzenia energii elektrycznej do ziemi. Oprócz elementów uziemiających (uziomów), w skład systemu ochrony odgromowej wchodzą również ograniczniki przepięć chroniące sprzęty domowe / biurowe przed przejściowymi przepięciami. W zależności od zabezpieczanego urządzenia, ograniczniki przepięć dzieli się na klasy A, B, C i D (kolejno od największych wartości przepięć np. występujących w liniach napowietrznych, do najmniejszych dla bardzo czułych urządzeń).

Uziemienie i ochrona odgromowa

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 11030 | strona 1 z 442 | Na stronie: 25

Uziemienie i ochrona odgromowa

Systemy ochrony odgromowej zapobiegają skutkom uderzenia pioruna, chroniąc przede wszystkim zdrowie i życie ludzi oraz urządzenia elektryczne przed ich uszkodzeniem. Uziomy montowane są w gruncie, na zewnątrz budynku, także w miejscach niewidocznych. Stan uziomów powinien cechować się jak najmniejszą rezystancją celem sprawnego odprowadzenia energii elektrycznej do ziemi. Oprócz elementów uziemiających (uziomów), w skład systemu ochrony odgromowej wchodzą również ograniczniki przepięć chroniące sprzęty domowe / biurowe przed przejściowymi przepięciami. W zależności od zabezpieczanego urządzenia, ograniczniki przepięć dzieli się na klasy A, B, C i D (kolejno od największych wartości przepięć np. występujących w liniach napowietrznych, do najmniejszych dla bardzo czułych urządzeń).