Systemy dystrybucji energii, rozdzielnice i obudowy

Rozdzielnice i obudowy są elementami instalacji elektrycznych będących nierozłączną częścią pełniącą jedną z najważniejszych funkcji instalacji. Rozdzielnice mogą znajdować się wewnątrz budynków lub na zewnątrz. W każdym przypadku muszą zostać dobrane w sposób prawidłowy, zapewniający możliwość zamontowania w nich wielu urządzeń takich jak bezpieczniki, liczniki, wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe itp. W zależności od miejsca montażu, rozdzielnica może być wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu. Najczęściej montaż w/w urządzeń odbywa się poprzez zainstalowanie elementów rozdzielnicy na tzw. szynie DIN. Najpopularniejszą wersją takiej szyny jest ta o szerokości 35mm i nazywana jest również TS 35, TH 35, DIN-3.

Systemy dystrybucji energii, rozdzielnice i obudowy

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 37830 | strona 1 z 1514 | Na stronie: 25

Systemy dystrybucji energii, rozdzielnice i obudowy

Rozdzielnice i obudowy są elementami instalacji elektrycznych będących nierozłączną częścią pełniącą jedną z najważniejszych funkcji instalacji. Rozdzielnice mogą znajdować się wewnątrz budynków lub na zewnątrz. W każdym przypadku muszą zostać dobrane w sposób prawidłowy, zapewniający możliwość zamontowania w nich wielu urządzeń takich jak bezpieczniki, liczniki, wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe itp. W zależności od miejsca montażu, rozdzielnica może być wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu. Najczęściej montaż w/w urządzeń odbywa się poprzez zainstalowanie elementów rozdzielnicy na tzw. szynie DIN. Najpopularniejszą wersją takiej szyny jest ta o szerokości 35mm i nazywana jest również TS 35, TH 35, DIN-3.