Sprzęt i odzież ochronna, BHP

Zdrowie i życie człowieka jest wartością nadrzędną, dlatego też zasady bezpieczeństwa i higieny powinny być przestrzegane na każdym stanowisku pracy, niezależnie od jego funkcji. Każdy pracownik linii prodyjnej powinien być wyposażony w odzież ochronną zapewniającą mu bezpiecześtwo pracy. W skład odzieży ochronnej wchodzą m.in. odpowiednie obuwie, rękawice, kombinezony, maski, okulary, ochraniacze itp. Produkty ochronne powinny posiadać certyfikaty wydane po przeprowadzeniu odpowiednich testów przez jednostki certyfikujące.

Sprzęt i odzież ochronna, BHP

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 2730 | strona 1 z 110 | Na stronie: 25

Sprzęt i odzież ochronna, BHP

Zdrowie i życie człowieka jest wartością nadrzędną, dlatego też zasady bezpieczeństwa i higieny powinny być przestrzegane na każdym stanowisku pracy, niezależnie od jego funkcji. Każdy pracownik linii prodyjnej powinien być wyposażony w odzież ochronną zapewniającą mu bezpiecześtwo pracy. W skład odzieży ochronnej wchodzą m.in. odpowiednie obuwie, rękawice, kombinezony, maski, okulary, ochraniacze itp. Produkty ochronne powinny posiadać certyfikaty wydane po przeprowadzeniu odpowiednich testów przez jednostki certyfikujące.